Toliko je svijeta otišlo  za poslom u Njemačku  ali kod njih još uvijek postoji velika potražnja  . Vjerovali ili ne tamo je još  milion radnih mjesta koji trebaju radnu snagu. Od ujedinjenja Njemačke niakda nije  bila veća potražnja. Naime Njemačka je zapala u “fazu pregrijavanja” . To znači  da je privredni  uspon prevazišao proizvodne mogućnosti . U Njemačkoj je ta rupa u proizviodnji velika zbog čega je potreban veliki broj radnika.

Sledeća godina će imati još  više potražnje za njegovateljima ali  samo ako  ste kvalifikovani -ako imate završenu medicinsku školu . Ono što su klinike počele javno raditi to je da nude nagradu od 1000 eura onome ko mu dovede kvalifikovane radnike. Neki  su odma počeli osuđivati ovakav  način pronalaska radne snage dok drugi opravdavaju jer je danas veoma teško naći dobrog  radnika.

Pored njegovatelja i medicinskih sestara ono što se traži su i radnici u Njemačkoj željeznici koja je skoro  raspisala 1000 radnih mjesta.Deusche Bahn je raspisao konkurs u cijeloj njemačkoj (Hamburg, Berlin, Munchen ,Ninberg, Keln i  Frankfurt )  . Ono što  se traži su prateće osobe i otpravnici  vozova.

 

 

loading...